SØNDERJYLLANDS
VOGNMANDSFORENING
Transitvej 10
7100 Vejle
Tlf.: 7595 8122
FORMÅL
BESTYRELSEN
MEDLEMMER
FORMÅL
Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen bland andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne ef foreningen og medlemmer af Dansk Transport og Logistik fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse.
 

... et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere...
UNIQUEPIXELS