SØNDERJYLLANDS
VOGNMANDSFORENING
Transitvej 10
7100 Vejle
Tlf.: 7595 8122
HVEM KAN BLIVE MEDLEM
HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM:
HVAD KOSTER DET:
HVEM KAN BLIVE MEDLEM:
  • Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i foreningens geografiske område driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en berretiget erhvervsmæssig interesse i et medlemskab. 

     
  • Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens(/moderens) forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af en fagforening

  • Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådant, der er medlem, og det skal meddeles foreningen, hvem der repræsenterer selskabet i forretningsanliggender og dermed har møde-, tale- og stemmeret for selskabet , - og er valgbar.

 
 

...driver lovligt erhverv som vognmand... 
UNIQUEPIXELS