SØNDERJYLLANDS
VOGNMANDSFORENING
Transitvej 10
7100 Vejle
Tlf.: 7595 8122
Velkommen til Sønderjyllands Vognmandsforening

Sønderjyllands Vognmandsforening tæller lidt over 130 aktive medlemsvirksomheder fortrinsvist fra Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Foreningen er optaget i Dansk Transport og Logistik, som er medlem i Dansk Erhverv.

Foreningen driver sammen med de øvrige vognmandsforeninger i Region Syddanmark et servicekontor i Kolding, -  DTL Region Syd som bla. har til formål at rådgive medlemsvirksomhederne i alle brancheforhold.

Til brancheforeningen er der tilknyttet en arbejdgiverforening som kan tilvælges af medlemmer, når de har personale ansat.

Generalforsamling Sønderjyllands Vognmandsforening, Agerskov Kro den 15. marts kl. 18.30, kom og vær med. Læs mere her

Formandens beretning
Godkendt regnskab 2016
Referat
 
 

Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i foreningens geografiske område driver lovligt erhverv om vognmand, og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.


 
 
UNIQUEPIXELS